Historik

2005
LetraLogics grundade jag ursprungligen i Dalarna och letralogics.com var alltså ett svenskt företag. Min första och (hittills) största kund var ett av Ericsson avknoppat IT-företag Terraplay som verkade i gränslandet mellan telekom och dataspel.

2006
Jag flyttade till Vårdö, Åland och registrerade om LetraLogics som det åländska företag det är idag. Samma år utvecklade jag mitt eget CMS “LetraDomus” och skapade hemsidor för mina första webbkunder. På hösten var LetraLogics en av de första att skaffa en .ax-adress och blev således letralogics.ax.

2007
Lanserade version 2 av LetraDomus och samma år blev jag anställd som webbutvecklare på PBS. Därmed blev LetraLogics en bisyssla med liten men dock befintlig verksamhet. Kort därpå träffade jag min fästmö.

2008
Vi flyttade ihop. Det innebar att även LetraLogics flyttade till Finström där det är baserat än idag. Hösten 2008 märktes finanskrisen som tydligast, det var som om någon hade stängt av kranen och det kom inga beställningar till LetraLogics. Just då var det bra att vara fast anställd.

2009
Min arbetsgivare PBS och Carus slogs samman till Carus PBS. Efter det flyttades deras fokus från webbutveckling till bokningssystem.

2010
Den verksamhet jag jobbade med såldes ut till Strax 2010 och mina arbetsuppgifter minskade successivt.

2011
Eftersom jag gärna fortsätter med programmering och webbutveckling har jag nu tagit steget ut till att åter jobba heltid på LetraLogics.